Tüm kpss ilanları ve memur alımlarını sitemizden takip edebilirsiniz
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kpss Akademik Personel
28 Kasım 2017
Kpss ilanları
Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

(Öğretim Üyesi Alım İlanı 2017-05)

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile "Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi" hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör kadrolarına müracaat edecek adaylar; başvuru formuna birimi, bölümü, anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini belirterek, ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi (başlıca araştırma eseri belirtilmiş) ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) takım dosya ile elektronik ortamdaki 6 adet CD'yi (özgeçmiş, öğrenim belgelerini ve eserlerini içeren) ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.

Doçent kadrolarına müracaat edecek adaylar; başvuru formuna birimi, bölümü, anabilim dalını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosya ile elektronik ortamdaki 4 adet CD'yi (özgeçmiş, öğrenim belgelerini ve eserlerini içeren) ekleyerek Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvuracaklardır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 - Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.

3 - Müracaat eden adayların Bartın Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinde belirtilen koşullara uyup uymadığı oluşturulacak Komisyonlar tarafından incelenecektir. Bu inceleme sonucunda aranan koşulları taşıdığı tespit edilen adayların başvuruları kabul edilecektir.

4 - Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.

5 - Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.

6 - Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak.

7 - Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.

8 - Adaylar ilana başvurularını ilanın yayınlandığı günden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde belirtilen birimlere yapacak ve evraklarını teslim edeceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi istenilen belgelerin bir tanesi eksik olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir.

9 - Adayların bütün yayın dosyalarında özgeçmiş ve yayın listesi ile öğrenim belgeleri bulunacaktır.

10 - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Üniversitemizde görevli personelin yapacağı başvurularda hizmet belgesi, adli sicil belgesi ve askerlik durum belgesi istenilmemektedir.

11 - Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Duyurulur.

BİRİM

BÖLÜM

A.B.D.

UNVAN

DRC.

ADET

İLAN ŞARTI

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Profesör

1

1

Radyasyon zırhlayıcı betonlar üzerine çalışmaları bulunmak.

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Teknolojisi

Doçent

1

1

Çevre ıslahına yönelik endüstriyel katı atıkların değerlendirilmesi ve bertarafına yönelik çalışmaları bulunmak.

Orman Fakültesi

Orman Endüstri Müh.

Orman Biy. ve Odun Koruma Teknolojisi

Profesör

1

1

Orman Endüstri Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Ahşap Koruma ve emprenye maddeleri üzerine çalışmaları bulunmak.

Orman Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Planlama ve Tasarım

Profesör

1

1

Tasarım/Planlama/Proje/Uygulama (Mimarlık) alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Planlama ve Kentsel Tasarım konularında çalışmaları bulunmak.

Orman Fakültesi

Peyzaj Mimarlığı

Bitki Materyali ve Yetiştiriciliği

Doçent

3

1

Peyzaj Mimarlığı alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Peyzaj planlama ve tasarımda bitki materyali üzerine çalışmaları bulunmak.

Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!