Tüm kpss ilanları ve memur alımlarını sitemizden takip edebilirsiniz
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Memur Alımı
Kpss Kpss B İlanları
31 Aralık 2010
Kpss ilanları

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

Sayı :B.03.0.CTE.0.00.20-903.01/7137/15199730/12/2010

Konu : Sözleşmeli ve kadrolu personel sınav ilanı

................................. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği\'nin ilgili madddelerine göre ceza infaz kurumlarına 4000 infaz ve koruma memuru, 335 büro personeli (ceza infaz kurumu katibi), 296 destek personeli (şoför), 272 teknisyen, 36 destek personeli (aşçı) ve 61 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere toplam 5000 sözleşmeli pozisyonlarına ve 477 infaz ve koruma memuru, 15 şoför, 10 teknisyen ve 2 aşçı olmak üzere toplam 504 kadroya ilgili Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonları Başkanlıklarınca yapılacak sözlü ve uygulama sınav sonucuna göre açıktan atama ve yerleştirme yapılması için sınav izni verilmiş olup, sınavın yapılacağı yerlerin dışındaki Cumhuriyet Başsavcılıklarına da başvuru imkânı tanınmıştır.

Bu nedenle; sınav ilanı ve sınav izni verilen komisyonları gösterir liste ile sınava müracaat etmek isteyen adaylara verilmek üzere örnek başvuru formu ilişikte gönderilmiştir.

Başvurularda aranan şartlar ve nitelikler ilgili Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları ve (www.cte.adalet.gov.tr) internet adresinden öğrenilebilecektir.

Bilgi edinilmesini, başvuru formunun çoğaltılarak talep sahiplerine verilmesini rica ederim.

Nizamettin KALAMAN

Hâkim

Bakan a.

Genel Müdür

EKLER :

1- Başvuru formu (1 sayfa)

2- Kadrolu atanacaklar için sınav izni verilen yerler (4 sayfa)

3- Sözleşmeli personel yerleştirilmesi için sınav izni verilen pozisyonlar (6 sayfa)

4- Sınav ilanı (5 sayfa)

Düşük
 
Yüksek Toplam 4 oy
Diğer Haberler