Tüm kpss ilanları ve memur alımlarını sitemizden takip edebilirsiniz
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Pilot Adayı Muvazzaf Subay Alım İlanı
Kpss Askeri
24 Eylül 2018
Kpss ilanları
HAVA KUVVETLER İ KOMUTANLIĞINA PİLOT ADAYI MUVAZZAF SUBAY TEMİNİ

(En az dört yıl süreli kılavuzda belirtilen fakülte veya yüksekokul

programlarında mezun olan erkek adaylar arasından temin edilecektir)Sınav Yeri : MEBS Ok ulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/A NKARA Kara Har p Okulu Komutanlığı Çankaya /ANKARA

İLETİŞİM B İLGİLERİ

Danışma Adresi

MSB Personel Tem in Dairesi Başkanlığı (Cebeci/ANKARA)

İrtibat Bilgileri

Telefon : (0312) 562 05 43

Belgegeçer (Fax) : (0312) 319 43 67

E-posta : pertem@msb.gov.tr

İ nternet Adresi

https://personeltemin.msb.gov.tr

1

PİLOT ADAYI MUVAZZAF SUBAYLIK HAKKINDA BİLGİ

5

2

ÖN BAŞVURU

6

a. Pilot Adayı Muvazzaf Subaylığa Kimler Başvurabilir?

6

b. Adaylarda Aranacak Nitelikler Nelerdir?

6

(1) Genel Başvuru Şartları

6

(2) Öğrenim ile İlgili Şartlar

7

(3) Yaş ile İlgili Şartlar

7

(4) Sağlık ile İlgili İşlemler ve Şartlar

7

(5) Özel Şartlar

7

c. Ön Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

8

ç. Ön Başvuru Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

8

d. Birlik Komutanlıkları Tarafından Yapılacak İşlemler Nelerdir?

8

3

ADAYLARIN TABİ TUTULACAKLARI SEÇİM AŞAMALARI

9

a. Seçim Aşaması Faaliyetleri Nelerdir?

9

b. Seçim Aşaması Faaliyetlerine Kimler Çağrılacaktır?

9

c. Seçim Aşaması Faaliyetleri Nerede İcra Edilecektir?

9

ç. Seçim Aşamaları Katılım Durumu Nasıl Olacaktır?

10

d. İkinci Seçim Aşaması Faaliyetleri ile İlgili Açıklamalar

10

e. Pilot Adayı Seçme Uçuşu (PASU) ile İlgili Açıklamalar

13

f. Seçim Aşaması Faaliyetlerine Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?

13

g. Asil/Yedek Adayların Belirlenmesi Nasıl Yapılacaktır?

15

ğ. Sınav Sonuçlarının İlanı Nasıl Olacaktır?

15

h. Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?

15

4

UYARILAR

15

5

TABLOLAR

17

TABLO-1 Kaynak Lisans Programları

17

TABLO-2 Boy ve Kilo Oranları Nomogramı

18

TABLO-3 Fiziki Yeterlilik Test Standartları

19

TABLO-4 Yedek Subay Nitelik Belgesi

20

TABLO-5 Erbaş/Erler İçin Nitelik Belgesi

21

TABLO-6 Devlet Memuru ve İşçiler İçin Nitelik Belgesi

22

TABLO-7 Tek Hekim Raporu Örneği

23

TABLO-8 Aday Muvafakat Yazısı Örneği

24

TABLO-9 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ve Doldurma Talimatı

25


Sevgili Pilot Subay Adayları;

1911 yılında kurulan Türk Hava Kuvvetleri, bir asrı aşkın süredir kendisini bu kutsal göreve adamış gençler sayesinde dünyanın en güçlü hava kuvvetlerinden biri haline gelmiştir. Sizden öncekilerin size bıraktığı bu büyük emaneti daha yükseklere taşıma fırsatı elinizdedir.

Ülkemizin ve Türk Hava Kuvvetlerinin 21'inci yüzyılda ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriye sahip, içinde bulunduğu çağın gelişmeleri ile çağdaş havacılık teknolojisini yakından takip edebilecek ve uygulayabilecek kapasitede yetişmiş İngilizce bilen pilot adaylarını Hava Kuvvetleri Komutanlığına kazandırmak en öncelikli hedefimizdir.

Bu kılavuz, bu hedef doğrultusunda sizlerin Hava Kuvvetleri Komutanlığına başvurmanız ile ilgili esasları ve seçim aşamalarını içermektedir.

Başvuru yapacak adaylar, ikinci seçim aşamalarını [Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), Kişilik Değerlendirme Testi, Psikomotor Testi, İngilizce Yeterlilik Testi, Mülakat ve Sağlık Muayenesi] başarıyla tamamladığı takdirde kontenjan miktarına göre Pilot Adayı Seçme Uçuşuna (PASU) sevk edilecektir. PASU'da uçuşlu olarak adayların uçuş yetenekleri test edilecek, 14'üncü sortide yalnız uçuş yapabilen adaylar başarılı olacaktır. Başarılı adaylardan kontenjan miktarı kadarı "Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimine (15 Hafta)" başlayacak, müteakiben subay naspedilerek Çiğli/İzmir'de bulunan Uçuş Okuluna gönderilecektir.

Pilot adayları, uçuş okulunda SF-260 D, KT-1T ve T-38 uçaklarında alacakları yoğun uçuş eğitimini yaklaşık 18 aylık sürede tamamlayarak pilot brövesi almaya hak kazanacaklardır. Pilot olan subaylar, takiben Harbe Hazırlığa Geçiş (T-38 uçağı) ve F-16 Harbe Hazırlık eğitimini yaklaşık 12 aylık sürede tamamlayarak F-16 pilotu olarak göklerdeki yerini alacaktır.

Çağdaş bilim ve tekniğin ışığında; bedensel, zihinsel ve akademik yönlerden en üst seviyede kendinizi yetiştirerek Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK'ün "İstikbal Göklerdedir" hedefi doğrultusunda görev yapan ve her biri ayrı bir değer olan silah arkadaşlarımızdan biri olmak istiyorsanız, sizleri Hava Kuvvetleri Komutanlığına bekliyoruz.

Çağdaş dünyanın etkin ve lider bir hava ve uzay gücünde ve milletinin emrinde görev yapma onurunu ve gururunu ailenizle yaşamanız dileğiyle tüm seçim aşamalarında başarılar diliyoruz.

Milli Savunma Bakanlığı

ADAYLARIN DİKKATİNE!

BU KILAVUZU OKUMADAN BAŞVURU İŞLEMİ YAPMAYINIZ.

1. Başvuru, sınav ve sınav sonrası işlemlere ait kurallar bu kılavuzda açıklanmıştır.

2. Her türlü resmi duyuru ve bilgilendirme https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden veya ön başvuruda beyan edilen GSM telefon numarasına kısa mesaj (SMS) ile yapılacaktır.

3. Bu kılavuzda yer alan esaslar, kılavuzun yayım tarihinden sonra Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir. İlgili değişiklik yukarıda yer alan internet adresinde yayımlanır.

4. Yapılacak duyuru ve bilgilendirmeler tebligat niteliği taşımakta olup, adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

1. PİLOT ADAYI MUVAZZAF SUBAYLIK HAKKINDA BİLGİ

a. Bu başvuru kılavuzunun ilgili bölümlerinde; Hava Kuvvetleri Komutanlığına Pilot Adayı Muvazzaf Subay olarak istihdam edilmek üzere kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı, seçim aşamaları, değerlendirme esasları ile muvazzaf subaylığa ilişkin genel bilgiler yer almaktadır. Hava Kuvvetleri Komutanlığında ihtiyaç duyulan kontenjanlar doğrultusunda pilot adayı muvazzaf subay olarak yer almak istiyorsanız, bu kılavuzdaki bilgileri dikkatle okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.

b. Muvazzaf Subay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren ve kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan kadın veya erkeklerden istihdam edilen subaylardır.

c. Muvazzaf subay adaylarından, tüm seçim aşamalarını geçmelerini müteakip, başarı sıralaması ve yapılacak tercihler esasına göre kontenjana girenler "Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırılması Eğitimi"ne tabi tutulacaktır. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, "Teğmen" rütbesiyle istihdam edilirler.

ç. Özlük ve Mali Haklar

(1) Özlük Hakları:

(a) Rütbe Bekleme Süreleri:

926 sayılı TSK Personel Kanunu'nda muvazzaf subaylar için belirlenen rütbe bekleme süreleri, dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanlar için de uygulanır.

(b) Atama ve Yer Değiştirme:

Dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanların kıt'a, karargah ve kurumlara atanmalarında TSK Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(c) Sağlık:

Dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanların ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kimselerin sağlık işlemlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(ç) İzin İşlemleri:

(I) Temin edilen muvazzaf subay adayları "Subay Temel Askerlik ve Subaylık Nosyonu Kazandırma Eğitimi" süresince, TSK Sınıf Okulları Yönetmeliği hükümlerine tabidirler.

(II) "Subay Temel Askerlik ve Subaylık Nosyonu Kazandırma Eğitimi" dışında; muvazzaf subaylığa alınanların izin işlemleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile TSK İzin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

(d) Konuttan Faydalanma:

Hv.K.K.K.lığı tahsis yetkisindeki konutlardan MSY 319-2 (B) TSK Konut Yönergesi esaslarına uygun şekilde istifade ederler.

(2) Mali Hakları:

(a) 926 sayılı TSK Personel Kanununda yer alan emsali rütbe ve derecedeki muvazzaf subaylar hakkında uygulanan aylık, tazminat, yan ödeme ve diğer mali ve sosyal haklardan istifade ederler.

(b) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile

(I) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilişkilendirilirler ve bu Kanunun subaylara tanıdığı bütün haklardan aynen faydalanırlar.

(II) 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu çerçevesinde OYAK Kurumunun daimi üyesidirler.

2. ÖN BAŞVURU

a. Pilot Adayı Muvazzaf Subaylığa Kimler Başvurabilir?

Hv.K.K.lığına Pilot Adayı Muvazzaf Subay olarak istihdam edilmek üzere, TABLO-1'de yer alan kaynak okullara (Yurt içi eş değer programlar kabul edilmeyecektir.) göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel temin edilecektir. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan erkek adaylardan;

(1) Mezun olduğu lisans programına LYS MF-4 Puanı ile yerleşmiş olmak,

(2) En az dört yıl ve daha fazla süreli TABLO-1'de yer alan fakülte/yüksekokul programlarından mezun olanlardan kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

(3) En az dört yıl ve daha fazla süreli TABLO-1'de yer alan fakülte/yüksekokul programlarından mezun olanlardan askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (hakkında "yedek subay olamaz" kararı olanlar başvuramazlar.),

(4) Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip TABLO-1'de yer alan en az 4 yıllık fakülte/yüksekokul programlardan mezun olanlar ön başvuru yapabilecektir.

(5) Ön başvuru yapanların ÖSYM'den temin edilecek bilgiler inde eksiklik olması durumunda Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) sorumluluk kabul edilmeyecektir.

b . Adaylarda Aranacak Nitelikler Nelerdir?

(1) Genel Başvuru Şartları:

(a) Muvazzaf subay adayları için 926 sayılı TSK Personel Kanunu 14'üncü ve 14/A maddesi ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askeri Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik 25/a ve 25/b maddelerinde düzenlenmiş olan,

(I) Türk vatandaşı ve erkek olmak,

(II) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

(III) Sivil ve askeri okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,

(IV) Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,

(V) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak,

(VI) Herhangi bir kadın ile nikahsız olarak birlikte yaşamamak,

(VII) Hakkında Yedek Subay olamaz kararı bulunmamak.

(b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

(c) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

(ç) 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askeri Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelikte yer alan diğer şartları sağlamak.

(2) Öğrenim ile İlgili Şartlar:

(a) En az 4 yıl süreli eğitim veren Tablo-1'de belirtilen f akülte ve yüksekokul programlarından mezun olmak,

(b) Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden diplomalarının yurt içind e Tablo-1'de belirtilen fakülte ve yüksekokul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış belge sahibi olmak,(Yurt içi eş değer programlar kabul edilmeyecektir.)

(c) Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmeti olmamak ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile gelecekte sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt etmek.

(3) Yaş ile İlgili Şartlar:

01 Ocak 2018 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; 24 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1994 ve daha sonraki doğumlular başvurabilir. Sadece yıl hesabı yapılır, ay ve gün hesaba katılmaz.).

(4) Sağlık ile İlgili İşlemler ve Şartlar:

(a) Tüm sınav aşamalarında başarılı olan adaylar mülakatı müteakip, MSB tarafından Ankara'da (Merkez) belirlenecek hastanelerden Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen "EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi 1 No'lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur" ve "Kategori-1 Hava Araçlarında Uçuşa Elverişlidir" kararlı sağlık raporunu almak üzere sevk edileceklerdir.

(b) Sağlık raporu için başvuran adaylar; sevk edildikleri hastanede bulunan sağlık bilgi sonuçlarının sınav merkezince görülebileceğini kabul etmiş sayılırlar. İstenen raporu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenmiş sayılacaktır.

(5) Özel Şartlar:

(a) Yapılacak olan ingilizce yeterlilik ve psikomotor sınavlarında başarılı olmak, (Baraj puanları MSB tarafından belirlenecektir.)

(b) Yalnız uçuşlu Pilot Adayı Seçme Uçuşunda (PASU) başarılı olmak,

(c) 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde" belirtilen boy ve kilo sınırlarında olmak, (Adaylar için boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram TABLO-2'dedir.)

(ç) TABLO-3't e belirtilen branşlarda fiziki yeterlik testi ile mülakatta (sözlü) başarılı

olmak,

(d) Daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli er olarak görevliyken çıkarılmamış olmak,

(e) Halihazırda subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman erbaş veya sözleşmeli er eğitiminde olan adaylardan naspedilmemiş, sözleşme yapmamış veya yemin etmemiş olmak,

(f) Yedek subaylar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-4'te bulunan "Muvazzaf Subay Olur" nitelik belgesini almış olmak,

(g) Askerlik hizmetini 1111 sayılı Askerlik Kanunu/1076 sayılı Yedek Suba y ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamında erbaş ve er olarak yapanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-5'de bulunan "Muvazzaf Subay Olur" nitelik belgesini almış olmak,

(ğ) Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar için üç sicil amirinden TABLO-6'da bulunan "Uygun Onaylı" nitelik belgesi almak,

(h) Yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olması gerekmektedir.

c. Ön Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

(1) Ön başvuru 01 Ekim 2018 (saat 23.59'a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapılabilecektir. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

(2) Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip başvuru bilgileri başvuru merkezinde kayda girecektir. Adayların T.C. Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır. Müteakip bütün işlemlerde T.C. Kimlik Numarası (aday numarası) kullanılacaktır

(3) Çevrimiçi (online) Başvuru Formu, T.C. Kimlik Numarası ve ad/soyad bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

(4) Asıl başvuru; kayıt kabul aşamasında yapılmış sayılacaktır.

ç. Ön Başvuru Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

(1) Yanlış beyanda bulunanlar ile yukar ıda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı tespit edilenlerin (sınavlarda başarılı olarak eğitimlere başlamış olsalar dahi) işlemleri durdurulacak ve adaylıkları iptal edilecektir.

(2) Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmayanların ön başvurusu kabul edilmeyecek, tespit edilemeyen hususlar kayıt-kabul aşamasında kontrol edilecektir.

(3) Çevrimiçi (Online) Başvuru Formunda doldurulması gereken bütün bölümleri tam ve doğru olarak doldurmayanların ön başvurusu kabul edilmeyecektir.

d. Halen Silah Altındaki Adaylar İçin Birlik Komutanlıkları Tarafından Yapılacak İşlemler Nelerdir? (Halen askerlik yapanlar, devlet memuru ve işçiler için)

(1) Başvurusu kabul edilen askerlik hizmetine başlamadan önce bakaya veya yok lama kaçağı olarak aranıp aranmadığı veya adli para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza alıp almadığı, kısa dönem erbaş olarak askerlik hizmetini yapan aday hakkında "yedek subay olamaz" kararının bulunup bulunmadığı adayın sevk evrakından kontrol edilecek ve nitelik belgesinin

(TABLO-4, TABLO-5 ve TABLO-6) ilgili bölümüne yazılacaktır. Nitelik belgesinin her maddesi doldurulacaktır.

(2) TSK'da istihdam edilenler ile yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olup olmadığı kontrol edilecek ve nitelik belgesinin ilgili bölümüne yazılacaktır.

(3) Nitelik belgeleri kapalı ve mühürlü zarf içerisinde adaylara teslim edilecek, adaylar kayıt-kabul aşamasına gelirken bu belgeyi mutlaka getireceklerdir. Sınav tarihleri dağıtım iznine rastlayan adayların nitelik belgesi acemi eğitimi gördükleri Birlik Komutanlığınca düzenlenecektir.

(4) Askerlik hizmeti devam eden adaylara nüfus cüzdanları verilecek, adayların nüfus cüzdanı ve askeri kimlik belgeleri ile seçim aşaması sınavlarına katılmaları sağlanacaktır.

NOT: Birlik K.lıklarınca; hakkında "subay olmaya layıktır" nitelik belgesi düzenlenmeyenler ve/veya sicil ortalaması "sicil tam notunun % 85'in altında olanlara", başvuru şartlarını taşımadıkları tebliğ edilecek ve bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir.

3. ADAYLARIN TABİ TUTULACAKLARI SEÇİM AŞAMALARI NELERDİR?

a. Seçim Aşaması Faaliyetleri (Sırasıyla) Nelerdir?

(1) Kayıt Kabul (Fiziki Değerlendirme dahil),

(2) Kişilik Değerlendirme Testi,

(3) Fiziki Yeterlilik Testi (Spor),

(4) İngilizce Yeterlilik Sınavı,

(5) Psikomotor Testi,

(6) Mülakat,

(7) Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri,

(8) Pilot Adayı Seçme Uçuşu (PASU),

(9) Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması,

b. Seçim Aşaması Faaliyetlerine Kimler Çağrılacaktır?

(1) Ön başvuru yapan adayların tüm LYS MF-4 puanları ve MF-4 puanının ait olduğu yıl/yıllara ait MF-4 kişisel sıralamaları ile aynı yıl/yıllarda MF-4 puanı bulunan toplam kişi sayıları (ÖSYM tarafından yapılan sınava giren ve MF-4 puanı bulunan toplam kişi sayısı) MSB tarafından ÖSYM'den temin edilecektir.

(2) MF- 4 puanının ait olduğu yıla ait toplam kişi sayısının aynı yıla ait kişisel sıralama sayısına bölünmesiyle her aday için yıl bazında değer elde edilecektir.

(3) Adaylara ait elde edilecek değerlerin birden fazla olması durumunda (adayın birden fazla yıla ait MF-4 puanı olması) durumunda en büyük değer esas alınacaktır.

(4) Adaylara ait değerler büyük değerden başlanarak sıralanacak, yapılacak sıralama adayların seçim aşamalarına çağrı esasını oluşturacak ve MSB tarafından belirlenen temin edilecek personel kontenjanının en fazla 20 katı sayıda aday seçim aşamalarına çağrılacaktır. (Çağrılacak aday sayısı belirlenirken aynı değere sahip adaylar gözetilecektir.) Seçim aşamalarına çağrı https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacak, posta ile tebligat yapılmayacaktır.

c. Seçim Aşaması Faaliyetleri Nerede İcra Edilecektir?

(1) Seçim aşamaları MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı (Mamak/Ankara) ve Kara Harp Okulu Komutanlığında (Bakanlıklar/Anakara) yapılacaktır.

(2) MSB tarafından ihtiyaç duyulması halinde seçim aşamalarına ilişkin takvimde değişiklik yapılabilecektir.

ç. Seçim Aşamaları Katılım Durumu Nasıl Olacaktır?

(1) İlan edilen tarih ve saatte, sınav merkezinde hazır bulunacaklardır. H erhangi bir nedenle seçim aşaması faaliyetlerine katılmayan adaylara ek hak tanınmayacaktır.

(2) Kişilik Değerlendirme Testi hariç olmak üzere, adaylar sıradaki seçim aşamasında başarılı olmak veya kabul edilmek şartıyla bir sonraki seçim aşamasına katılabilir. Sıradaki seçim aşamasında başarılı olamayan veya kabul edilmeyen adaylar bir sonraki seçim aşamasına katılamaz ve adaylığı sonlandırılır. Herhangi bir seçim aşamasının nihai kararı/sonucunda başarılı olamayan veya kabul edilmeyen adaya ilave hak verilmez.

d. İkinci Seçim Aşaması Faaliyetleri ile İlgili Açıklamalar:

(1) Kayıt Kabul Faaliyeti (1'inci ve 2'nci gün-MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı):

Her aday için bir gün şeklinde yapılacaktır. Adayların kayıt kabul aşaması için getirecekleri belgeler, Kayıt Kabul Komisyonunca teslim alınacak ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları ilgili mevzuat ve bu kılavuz esaslarına göre kontrol edilecektir.

(2) Fiziki Değerlendirme (1'inci ve 2'nci gün-MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı):

Kayıt kabul aşamasında kabul edilen adaylar aynı gün Fiziki Değerlendirmeye tabi tutulacak, adayların TABLO-2'de yer alan boy ve kilo sınırları içerisinde olup olmadıkları ölçülecektir. Ölçümler mutlaka ayakkabısız ve ağırlığı önemli ölçüde etkilemeyecek kıyafet ile yapılacaktır. Tabloda yer alan boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar kabul edilmeyecektir. Bu aşamada kabul edilemeyen adayın sınav merkezinden ayrılmadan ve aynı gün içerisinde olmak şartıyla itirazı kabul edilecektir. İtiraz durumunda, farklı ölçüm cihazları ile tekrar yapılacak ölçüm ve değerlendirme sonucuna ikinci bir itiraz hakkı yoktur.

(3) Kişilik Değerlendirme Testi (1'inci ve 2'nci gün-MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı):

Kayıt kabul ve fiziki değerlendirme aşamasında kabul edilen adaylara uygulanacaktır. Kişilik değerlendirme testi nota tahvil edilmeden mülakat kanaatine yardımcı olma maksatlıdır.

(4) Fiziki Yeterlik Testi (FYT) (1'inci ve 2'nci gün-MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı):

(a) Kayıt kabul kabul edilen a daylar mekik, şınav ve 1500 metre koşu branşlarında değerlendirilecektir. Yapılacak değerlendirmeye esas FYT standartları TABLO-3'tedir.

(b) Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) "adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca olmadığına dair rapor" almaları gerekmektedir. Adaylar bu rapor ile sınava katılacaktır. (Örneği TABLO-7'dedir). Testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan ve tek hekimden alınmış sağlık raporunu getirmeyen aday testlere katılamayacaktır.

(c) FYT'ye katılacak adaylardan ayrıca, "FYT' de belirtilen tüm spor ve fiziksel faaliyetleri yapmama engel herhangi bir sağlık problemim ve Kurul Üyelerine bildireceğim hastalığım ve rahatsızlığım bulunmamaktadır ve bu FYT sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir" şeklinde "Muvafakat Yazısı" (Örneği TABLO-8'dedir) alınacaktır. Sağlık durumu itibarıyla testlere katılamayacak durumda bulunan adaylar (ameliyatlı, kırık, burkulma vb.) sınavlara kabul edilmez ve haklarını kaybetmiş sayılırlar.

(ç) Adaylar FYT'deki her branştan en az bir puan almak zorundadır. FYT sonuçları adaylara sözlü olarak tebliğ edilecektir. Bir branştan istenen puanı alamayan aday bir sonraki branş testine katılamayacaktır. Aday başarısız olduğu her branş için itiraz hakkına sahiptir. İtiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden sonuç tebliğ komisyonuna iletecektir. İtiraz eden aday ilgili branştan tekrar teste tabi tutulmak üzere ilgili istasyona gönderilecektir. İtiraz sonucu sözlü olarak bildirilecektir. İtiraz Komisyonunun değerlendirmesi nihai karar olup, ikinci bir itiraz hakkı yoktur.

(d) Adayların FYT puanı, sınava girdiği branşlardan elde edilen puanların toplamının sınava girdiği branş sayısına bölünmesiyle elde edilir

(e) Adayların FYT için yanlarında spor malzemeleri (eşofman, spor şortu, spor ayakkabısı, spor çorabı vs.) getirmeleri gerekmektedir.

(5) İngilizce Yeterlilik Sınavı (3'üncü gün-Kara Harp Okulu K.lığı) :

(a) FYT'de başarılı olan adaylara uygulanacak olan İ ngilizce Yeterlilik Seviye Tespit Sınavıdır (English Comprehension Level-ECL). İngilizce dilinde dinleme (66 soru) ve okuma/anlama (34 soru) yeteneklerini ölçmeye yönelik sınavdır.

(b) MSB tarafından belirlenecek baraj puanı ve üzerinde not alan adaylar başarılı kabul edilecektir.

(6) Psikomotor Sınavı (4'üncü gün-Kara Harp Okulu K.lığı):

(a) İngilizce Yeterlilik Sınavında başarılı olan adayların el-ayak-göz koordinasyonu, dikkat ve tepki hızını değerlendirmek, uçuşa temel teşkil eden algılama hızı, durumsal farkındalık, seçici dikkat vb. yeteneklerini ölçmek amacıyla bilgisayar ortamında uygulanan sınavdır.

(b) MSB tarafından belirlenecek baraj puan ve üzerinde puan alan adaylar başarılı kabul edilecektir. Psikomotor testi sonucuna itiraz hakkı yoktur.

(7) Mülakat (5'inci ve 6'ncı gün-MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı):

(a) Psikomotor Testinde başarılı olanlar mülakat (sözlü) sınavına katılacaktır.

(b) Adayların test ve sınavlar ile tespit edilemeyen bireysel özelliklerini tanımak amacıyla, yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen seçim aşamasıdır.

(c) Mülakat komisyonu tarafından, görüşme yoluyla adayın; gelişime açıklığı, bireysel zenginlik ve kültürü, söylenenleri doğru anlama, konuşma ve ifade becerisi, düşünceleri arasındaki tutarlılığı, ikna gücü, çok yönlü düşünme yeteneği, kendine güveni, heyecan durumu, davranışlarındaki denge, mesleğe yönelik istekliliği, psikolojik yapısı, Türkçe'yi kusursuz konuşması, dilinde kekemelik, pelteklik ve tutukluk olmaması değerlendirilmektedir.

(ç) Mülakat Komisyonu, adayları birbirlerinden bağımsız ve 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Mülakat sınavında 70 ve üstü alan adaylar başarılı kabul edilecektir. Mülakat komisyonu kararları kesin olup, idari itiraz hakkı bulunmamaktadır.

(8) Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri :

(a) Dış Kaynaktan pilot adayı muvazzaf subay temini kapsamında icra edilen seçim aşamalarında başarılı olmanız halinde (mülakatı müteakip) işlemlerinizin sürdürülebilmesi için Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili Sağlık Kuruluşlarından; "EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi 1 No'lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur" ve "Kategori-1 Hava Araçlarında Uçuşa Elverişlidir" kararlı sağlık raporu almak maksadıyla sağlık kuruluşuna sevk işlemi yapılır.

(b) Sağlık kuruluşu tarafından düzenlenen ön bildirim raporunuzun karar hanesinde belirtilen ifadeleri ve bilgilerinizi kontrol etmeniz asıl sağlık kurulu raporunuzun tam ve eksiksiz olarak istenen şekilde düzenlenmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. Hatalı veya uygun olmayan karara haiz sağlık raporu olan adaylar sağlık raporlarını ilgili hastanelere başvurarak düzelttirmekten sorumludurlar. Sağlık işlemleriniz için sağlık kuruluşları tarafından herhangi bir ücret veya katkı payı alınmayacaktır.

(c) Sevk edileceğiniz, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına adınıza düzenlenmiş olan hastane sevk belgesi ve nüfus cüzdan fotokopiniz ile birlikte, Ankara ili içi sevklerde en geç üç iş günü içinde başvurmanız gerekmektedir. Hafta sonu tatili ve resmi tatil günleri iş günü olarak kabul edilmemektedir.

(ç) Hastane sevk belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde hastaneye başvuru yapmayan ve sevk belgesini herhangi bir aşamada kaybeden, yırtan, kullanılamaz hale getiren adaylara yeni bir sevk belgesi verilmeyecektir. Herhangi bir kanuni mazeretini resmi tutanakla belgelendirenlere bir defaya mahsus olmak üzere MSB Per.Tem.D.Bşk.lığı tarafından hastane sevk belgesi verilebilecektir. Aday aldığı tutanak ile MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına tekrar şahsen başvurarak sevk yazısını yenileyebilecektir.

(d) Yetkili sağlık kurulu tarafından verilen raporlara tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içinde itiraz edilebilecektir. Aday tarafından itiraz edildiği takdirde; itiraz dilekçesi o yerin İl Sağlık Müdürlüğünce ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte en yakın TSK sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneye sevk edilecektir. Birinci ve ikinci rapor kararları aynı olursa karar kesinlik kazanacaktır. Çelişki halinde hasta İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği bir hakem hastaneye gönderilecektir. Bu hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesin olacaktır. İtiraz işlemleri 10/9/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen hükümlere göre yürütülecektir.

(e) Sağlık durumu ve sağlık raporuyla ilgili herhangi bir tereddüt oluşması durumunda, yerleştirilmiş olsa dahi idare tarafından gerekli görülmesi halinde aday yeni bir sağlık kurulu raporu düzenlenmesi maksadıyla tekrar sevk edilebilecektir. Tekrar sevk edilme durumunda önceki sağlık kurulu raporu işleme alınmayacak, işlemler yeni sağlık kurulu raporuna göre yürütülecektir.

(f) Adaylar tarafından, İtiraz ve Hakem Hastane muayeneleri dahil olmak üzere Sağlık Kurulu Raporu için muayene işlemlerinin en geç 09 Kasım 2018 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir. 09 Kasım 2018 tarihi saat 17:00'a kadar Sağlık Kurulu raporu düzenlenmeyen adaylara işlem yapılmayacaktır. Sağlık kurulu raporu için gerekli tüm poliklinik muayenelerinin yaptırılması hususunda sorumluluk adaya aittir. Eksik poliklinik muayenesi olduğu tespit edilen adayların sağlık raporları, kurul kararı olsa dahi kabul edilmeyecektir. Sağlık kurulu raporu için sağlık muayeneleri tamamlanmadan hastanenin terk edilmesi durumunda adayın sağlık kurulu raporunun olmadığı kabul edilecektir.

(g) Hastaneler tarafından düzenlenen "Ön Bildirim Belgesi/Raporu" ve "Sağlık Kurulu Kararı Bildirim Belgesi" kabul edilmeyecektir. Hastaneler tarafından geçerli sağlık kurulu raporlarının sevk belgesinde talep edilen şekilde düzenlenmemesinden, MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına zamanında gönderilmemesinden ve posta gecikmelerinden Milli Savunma Bakanlığı sorumlu değildir. Sağlık kurulu raporları MSB tarafından hastanelerden teslim alınacak veya hastane tarafından MSB'ye gönderilecektir. Adayların elden getirdiği sağlık raporları ve/veya suretleri kabul edilmeyecektir.

(9) Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması:

(a) Mülakat sınavında başarılı olan adaylar, seçim aşamaları bölgesini terk etmeden yanında getirdikleri üç adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına esas formunu görevli personele teslim edeceklerdir.

(b) Seçim aşamalarını başarı ile tamamlayan adaylar hakkında ilgili kamu kurum ve kuruluşları aracılığı ile arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması yapılacaktır.

(c) Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunan adaylar kabul edilmeyecektir.

( ç ) Adaylar kabul edilmiş, öğrenime başlamış olsalar dahi arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunanların ilişiği kesilir.

(d) Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması için Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle; halen ikamet edilen güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olmalıdır.

e. Pilot Adayı Seçme Uçuşu (PASU) ile İlgili Açıklamalar :

(1) Seçim aşamalarını başarı ile tamamlayan ve Sağlık Kurulu Raporu bu kılavuzda belirtilen şartlara uygun olan adaylardan "Aday Değerlendirme Puanı"na göre MSB tarafından belirlenecek sayıda aday Hv.K.K.lığının belirleyeceği tarihlerde ve Hv.K.K.lığınca belirlenen hava meydanlarında Pilot Adayı Seçme Uçuşu'na (PASU) tabi tutulacaktır. PASU yalnız uçuş kriterine göre icra edilir. Başarısız olan adayların işlemleri sonlandırılır. PASU'dan başarılı olan adaylardan temin edilecek personel kontenjanı kadar aday Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma eğitimine planlanacaktır.

(2) Adayların hangi tarihte, nerede PASU'ya katılacağı Hv.K.K.lığı tarafından adaylara duyurulacaktır. PASU süresince adayların kalacak yer ve yemek ihtiyaçları ile uçuş kıyafetleri Hv.K.K.lığınca ücretsiz karşılanacaktır.

(3) G eçerli ATPL/CPL sertifikası olan adaylar PASU'ya planlanmayacak ve PASU'da başarılı olmuş kabul edilecektir.

f. Seçim Aşaması Sınavlarına Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?

(1) Üç adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına esas form,

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ve Doldurma Talimatı TABLO-9'dadır. (Bilgisayar ortamında ve doldurma talimatına uygun olarak doldurulacaktır.)

(2) Nüfus cüzdanı fotokopisi / TC Kimlik Kartı fotokopisi,

Aday kendisine ait nüfus cüzdanının/TC Kimlik Kartının bir adet fotokopisini beraberinde getirecektir. Nüfus cüzdanın aslı seçim aşamalarında adayın üzerinde bulunacaktır.

(3) Askeri ki mlik fotokopisi,

Halen askerlik yapan/askerde olan aday, kendisine ait askeri kimlik kartının bir adet fotokopisini beraberinde getirecektir. Askeri kimlik kartının aslı seçim aşamalarında adayın üzerinde bulunacaktır.

(4) Lisans diploması,

Mezun olunan en az dört yıl süreli fakülte/yüksekokulu programına ait diplomas veya mezuniyet belgesinin aslını ve bir adet fotokopisini (mezun olunan fakülte/yüksekokulun yetkili makamlarınca onaylı örneğini de kabul edilir) getirecektir.

(5) Denklik belgesi,

Öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini getireceklerdir.

(6) ATPL (Airline Transport Pilot Licence) / CPL (Commercial Pilot Licence) Sertifikası,

ATPL/CPL sertifikası olanlar sertifikalarının aslı ve noter onaylı suretini

getirecektir.

(7) Terhis Belgesi (Askerlik hizmetini bitirenler için)

(a) Terhis belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi veya,

(b) Terhis belgesinin önlü ve arkalı olmak üzere fotokopisi [Askerlik Şubelerinden onaylı suretini (Onaysız fotokopi kabul edilmez.)].

(8) Askerlik Durum Belgesi,

Askerlik hizmetini yapmayan erkek adaylar için, son bir ay içerisinde alınmış askerlik durum belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi.

(9) Şehit/gazi eş ve çocuklarına ait ilgili kurumdan (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından) alınmış onaylı belgenin aslı (adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi,

Şehit/gazi yakını adayın anne/baba veya eşi TSK'ya mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.

(10) Adli Sicil Kaydı,

Başvuru formunda ADLİ SİCİL KAYDI'nı "EVET" olarak işaretleyenler, konu hakkındaki adli evraklarının aslı (Adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisini (Mahkeme kararı, iddianame vb.) getirecektir.

(11) Nitelik Belgesi (TABLO 4-5 ve 6),

(a) Halen silah altında olan 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamındaki yedek subaylar, kısa dönem erbaşlar ile 1111 sayılı Askerlik Kanunu kapsamında askerlik hizmetini yaparken en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokul bitirenler hakkında birlik komutanlıklarınca bu kılavuzda belirtilen nitelik belgeleri tanzim edilecektir.

(b) Nitelik belgesi kontrol formu ile birlikte kapalı, mühürlü zarf içerisinde olacaktır. Açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. İkinci seçim aşaması sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar ile halen eğitim birliğinde olan adaylar, nitelik belgelerini eğitim birliğinden alacaklardır.

(12) Fiziki Yeterlilik Testine girebilmek üzere adayın spor yapabileceğine dair örneği TABLO-7'de bulunan Tek Hekim Raporu ve örneği TABLO-8'de bulunan Muvafakatname belgesi getirilecektir.

(13) T ükenmez kalem (Mürekkepli kalem olmayacak), kurşun kalem, silgi, fiziki yeterlilik değerlendirme testi için uygun spor kıyafeti ve ayakkabısı getireceklerdir.

(14) Adayların kayıt-kabul aşamasında teslim edeceği belgeler iade edilmeyecek, saklama süresi sonunda imha edilecektir. Bu nedenle adayların diploma, sertifika vb. belgelerinin asıllarını yanlarında getirmeleri ancak teslim etmemeleri önem arz etmektedir.

(15) Adaylar fiziki yeterlilik testi ile mülakata gelirken getirecekleri belgeleri yukarıdaki sıra ile [(1) maddesi üstte olacak şekilde] yarım kapaklı pembe karton dosyaya takılı olarak getireceklerdir. Belgeler şeffaf poşetlere (naylon föye) konulmayacaktır. Dosyanın kapağına büyük harflerle adayın "aday numarası, adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası" yazılacaktır.

(16) İstenen belgeleri getirmeyen adaylar, belge eksikliğinden dolayı sınavlara alınmayacak ve işlemleri iptal edilecektir.

g. Asil/Yedek Adayların Belirlenmesi Nasıl Yapılacaktır?

(1) ECL, Psikomotor, FYT ve Mülakat sınavlarından alınan puanlar 100 puana tahvil edilerek MSB tarafından belirlenen ağırlık (yüzde) oranlarına göre ayrı ayrı hesaplanacak ve hepsinin toplanması sonucu 100 tam puan üzerinden "Aday Değerlendirme Puanı (ADP)" bulunacaktır. PASU'ya katılacak adaylar ADP'ye göre belirlenecektir.

(2) Giriş koşullarını taşıyan şehit veya gazi eş ve çocuklarından tüm aşamalarda başarılı olanlara toplam kontenjanın yüzde 5 (beş)'i kadar kontenjan ayrılarak, kendi aralarında başarı sırası yapılacaktır. Ayrılacak kontenjan miktarının hesaplanmasında kesirli sayılar şehit/gazi eş ve çocuklarının lehine olacak şekilde sonraki tam sayıya tamamlanacaktır. Kontenjan haricinde kalan adaylar diğer adayların başarı sırasına dahil edilecek, doldurulamayan şehit/gazi eş ve çocukları kontenjanı diğer adayların kontenjanına dahil edilecektir.

ğ. Sınav Sonuçlarının İlanı Nasıl Olacaktır?

Kayıt -kabul, fiziki değerlendirme, FYT, mülakat, PASU sonuçları sözlü, diğer sonuçlar https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden veya kısa mesaj (SMS) ile duyurulacaktır.

h. Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?

Tüm bilgilendirmeler ve duyurular https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden veya kısa mesaj (SMS) ile yapılacaktır. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların internet adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

4. UYARILAR

a. Hv.K.K.lığı tarafından verilecek uçuş eğitimini başarılı olarak bitiren (güvenlik soruşturması olumlu olan) adaylar Hv.K.K.lığının ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek uçak/helikopter tipinde pilot sınıfında göreve başlayacaklardır.

b. Uçuş eğitiminde başarılı olamayan Hv.K.K.lığı bünyesindeki diğer sınıflardan uygun olan sınıfa geçirilerek muvazzaf subay olarak göreve devam edecektir. Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi boyunca yedek subay maaşı tahakkuk ettirilecek, muvazzaf subaylığa nasıptan sonra sınıf ve rütbelerinin özlük haklarına verilir.

c. Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitiminin Temel Askerlik bölümünde ayrılan adaylardan herhangi bir yetiştirme ücreti alınmaz. Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitiminden başarısızlık ve kendi isteği ile ayrılma halinde adayların Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilir ve aldıkları aylıkları dışında Devletçe bunlara yapılan masraflar, kanuni faizleriyle birlikte kendilerinden tahsil olunur.

ç. Pilotaj eğitiminde başarılı olanlar için meslek hayatında alınacak diğer eğitim, kurs, yurtdışı görev vb. sebeplerle ilave edilecek yükümlülükler hariç olmak üzere subay nasbedildiği tarihten itibaren 18 yıl mecburi hizmet uygulanacaktır.

d. Pilotaj eğitiminde başarılı olamayan ve diğer sınıflarda muvazzaf subay olarak istihdam edilecekler meslek hayatında alınacak diğer eğitim, kurs, yurtdışı görev vb. sebeplerle ilave edilecek yükümlülükler hariç olmak üzere subay nasbedildiği tarihten itibaren 15 yıllık mecburi hizmet süresine tabi olacaklardır.

e. Subay nasbedildikten sonra;

(1) TSK'dan ne şekilde olursa olsun mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılan veya ilişiği kesilen subaylar (TSK'da görev yapamaz şeklinde sağlık raporu alanlar ile vazife malülü olarak TSK'dan ayrılanlar hariç), subay adayı iken ve subay naspedildikten sonra kendilerine yapılan öğrenim, eğitim ve yetiştirme masraflarını, yükümlülük sürelerinin eksik kalan kısmı ile orantılı olarak kanuni faizi ile birlikte tazminat olarak öderler.

(2) Yükümlülük süresi sona ermeden TSK'dan ayırma cezası alan personel, kalan yükümlülük süresince MSB ve/veya TSK nam ve hesabına verilen eğitimler, kurslar ve seminerler sonucunda elde ettikleri diploma, sertifika, uzmanlık belgesi, kurs bitirme belgesini kullanamazlar ve bunlara bağlı olarak herhangi bir meslek icra edemezler,

(3) Belirlenen yükümlülük süresini tamamlamadan bir mahkeme veya disiplin kurulu kararına dayanılarak TSK'dan ilişiği kesilenler, kalan yükümlülük süresi dolmadan Sivil Havacılık Kanunu kapsamındaki yeterlik belgesinin sağladığı yetki ve imtiyazları kullanamazlar.

(4) Pilotaj eğitimini başarı ile bitirenlere ve başarısız olanlara uçuş kayıtları verilmeyecektir.

f. Adayların yazışma adresleri (e-posta dahil) ile telefon numaralarını tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. İkamet edilen adresler yazılırken, ikamet edilen yerlerdeki postanelerden posta kodu öğrenilerek doğru şekilde girilmelidir. Temin sürecindeki bazı bilgilendirme ve tebliğler adayların cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) göndermek suretiyle yapılacaktır. Bu nedenle adayların bildirdikleri cep telefonu numaralarının doğru ve adaylar tarafından kullanımda olması önem arz etmektedir.

g. Seçim aşamalarında adaylara konaklama ve ulaşım imkanı sağlanmayacağından adaylar tarafından gerekli tedbir alınacaktır.

ğ. Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

TÜM SINAV AŞAMALARINDA BAŞARILAR DİLERİZ!

TABLO 1

Sıra

Kaynak Lisans Programları

1

Bilgisayar Mühendisliği

2

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği

3

Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği

4

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği

5

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

6

Elektrik Güç Mühendisliği ve Donanımı

7

Elektrik Mühendisliği

8

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

9

Elektronik Mühendisliği

10

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

11

Endüstri Mühendisliği

12

Endüstri Sistemleri Mühendisliği

13

Endüstri ve Sistem Mühendisliği

14

Enformasyon Sistemleri Mühendisliği

15

Geomatik Mühendisliği

16

Harita Mühendisliği

17

Havacılık Mühendisliği

18

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

19

İmalat Mühendisliği

20

İnşaat Mühendisliği

21

İşletme Mühendisliği

22

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

23

Kontrol Mühendisliği

24

Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği

25

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

26

Makine Mühendisliği

27

Makine ve İmalat Mühendisliği

28

Makine ve Üretim Mühendisliği

29

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

30

Mekatronik Mühendisliği

31

Mekatronik Sistemler Mühendisliği

32

Otomasyon, Bilgi ve Kontrol Mühendisliği

33

Pilotaj Bölümü

34

Sistem Mühendisliği

35

Telekomünikasyon Mühendisliği

36

Uçak Mühendisliği

37

Uçak ve Uzay Mühendisliği

38

Uzay Mühendisliği

39

Yazılım Mühendisliği

BOY VE KİLO ORANLARI NOMOGRAMI

Satır

Numarası

ERKEKLER

İÇİN

Boy

(cm)

Ağırlık

Alt Sınırı

(kg)

Ağırlık

Üst Sınırı

(kg)

1

165

52

79

2

166

52

80

3

167

53

81

4

168

54

82

5

169

54

83

6

170

55

84

7

171

56

85

8

172

56

86

9

173

57

87

10

174

58

88

11

175

58

89

12

176

59

90

13

177

60

91

14

178

60

92

15

179

61

93

16

180

62

94

17

181

62

95

18

182

63

96

19

183

64

97

20

184

64

98

21

185

65

99

22

186

66

100

23

187

66

101

24

188

67

102

25

189

68

104

26

190

69

105

AÇIKLAMA:

1) Ağırlık alt ve üst sınırlarının hesaplanmasında vücut kitle indeksinin alt sınırı 19 (kg/m[1]), üst sınırı 29 (kg/m2) olarak esas alınmıştır.

FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ TABLOSU

Mekik (2 dk.)

Şınav (2 dk.)

1500 m Koşu (*)

Tekrar

Puan

Tekrar

Puan

Derece

Puan

60

100

55

100

5:40-5:49

100

59

97

54

98

5:50-5:59

90

58

95

53

96

6:00-6:09

80

57

92

52

94

6:10-6:19

70

56

90

51

92

6:20-6:29

60

55

87

50

90

6:30-6:39

50

54

85

49

88

6:40-6:49

45

53

82

48

86

6:50-6:59

40

52

80

47

84

7:00-7:09

35

51

77

46

82

7:10-7:19

30

50

75

45

80

7:20-7:29

25

49

72

44

78

7:30-7:39

20

48

70

43

76

7:40-7:49

18

47

67

42

74

7:50-7:59

15

46

65

41

72

8:00-8:09

12

45

62

40

70

8:10-8:19

10

44

60

39

68

8:20-8:29

8

43

57

38

66

8:30-8:39

4

42

55

37

64

8:40-8:49

1

41

52

36

62

8:50 ve üzeri

0

40

50

35

60

39

47

34

58

38

45

33

56

37

42

32

54

36

40

31

52

35

37

30

50

34

35

29

48

33

32

28

46

32

30

27

44

31

27

26

42

30

25

25

40

29

22

24

38

28

20

23

36

27

17

22

34

26

15

21

32

25

12

20

30

24

10

19

28

23

7

18

26

22

5

17

24

21

2

16

20

16-20

1

15

18

0-15

0

14

16

13

14

12

12

11

10

10

7

9

4

6-8

1

0-5

0

* 0 ile (-) 15° C arasında koşu yapılması durumunda adayın koştuğu süre 10 saniye eksiltilir.

* İdare, ihtiyacına göre uygun gördüğü temin kategorileri için puan barajı belirleyebilir.Düşük
 
Yüksek Toplam 0 oy
Henüz yorum yazılmadı!