Tüm kpss ilanları ve memur alımlarını sitemizden takip edebilirsiniz
Zafertepeçalköy Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
Kpss Mahalli - Belediye
24 Aralık 2010
Kpss ilanları

KÜTAHYA ALTINTAŞ ZAFERTEPEÇALKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Kütahya Altıntaş Zafertepeçalköy Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15, 16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, âdeti, KPSS taban puanı ve türü belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına; 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve Belediyemiz sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puanlarına göre Belediyemize müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere kadro ve öğrenim durumları itibariyle ilan edilen sayıların 3’ er katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.

Sınıfı

Kadro Unvanı

Derecesi

Adedi

Taban Puan

KPSS Puan Türü

Eğitim Durumu

GİH

İtfaiye Eri

9.

1

60

KPSSP3

Lisans düzeyinde eğitim veren Üniversitelerin İşletme Fakültesi, İşletme bölümünden mezun olmak.

İTFAİYE ERLİĞİNE BAŞVURU ŞARTLARI

İtfaiye erliğine başvuruda bulunmak için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartların yanı sıra;

1) Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,

2) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak, (Adayların Sağlık Kuruluşlarından onaylattıkları boy kilo tespit formu başvuru sırasında istenecektir.)

3) İtfaiye Eri sınavının yapılacağı 05.11.2010 günü itibariyle 30 yaşını (05.11.1980 ve sonrası doğumlu olanlar) doldurmamış olmak,

4) Her hangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak, şartları aranır.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:

Başvuru süresi 01.11.2010 tarihinde başlayacak ve 02.11.2010 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Başvurular; Kütahya Altıntaş Zafertepeçalköy Belediye Başkanlığı’na şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER :

1) Aday tarafından doldurulacak olan Başvuru Formu (Boş Başvuru Formu örneği ve Boy-Kilo tespit formu) Belediyemizden temin edilecektir.

2) Adayların Sağlık Kuruluşlarından onaylattıkları boy kilo tespit formu

3) 2010 Yılı KPSS Sonuç Belgesi örneği (aslı ibraz edilecektir.)

4) Nüfus Cüzdanı fotokopisi (T.C. Vatandaşlık Nosu olan)

5) Öğrenim durumlarını gösterir belge fotokopisi (aslı ibraz edilecektir.)

6) 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf ( 1 adedi Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)

GİRİŞ BELGESİ FORMU

Sınava çağrılan adaylar sınav giriş belgelerini 04.11.2010 tarihlerinde Kütahya Altıntaş Zafertepeçalköy Belediye Başkanlığında Müdürlüğünden bizzat kendileri temin edeceklerdir.

SINAV YERİ VE ZAMANI:

Sınav Zafertepeçalköy Belediye Başkanlığı /Altıntaş/KÜTAHYA adresinde 05.11.2010 günü saat 09:00 da yapılacaktır.

SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME

1) Sözlü sınav mülakat şeklinde yapılır. Sözlü sınavda değerlendirme, komisyon başkanı ve üyelerinin 100 üzerinden ayrı ayrı takdir edecekleri notların toplamının ortalaması alınarak yapılır.

2) Sözlü sınav komisyonu, sınava giren adayları dayanıklılık testi dâhil olmak üzere, İtfaiye Yönetmeliği ve bu ilanda belirlenen atanma için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirir.

3) Başarı notu sözlü sınavda alınan nottur. Sözlü Sınav Komisyonu, sınav sonuçlarını sözlü sınavda en yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak suretiyle bir liste haline getirip imzalar. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

4) Sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday, komisyonca belirlenen sözlü sınav listesindeki başarı sıralamasına göre liste halinde belediyemiz ilan panosunda ilan edilir. Sınavı kazanmış olanların atanması için gerekli belgeler ve işlemler ile bunların belediyeye teslimi için tanınan süre de belediyemiz ilan panosunda belirtilir.

5) Sınav ilanında belirtilen kadro sayısının yarısı kadar yedek başarı listesi ilan edilir. Sınavı kazanan adaylardan süresi içinde başvurmayanların yerine birinci yedekten başlayarak yedek başarı listesindeki sıraya göre aday çağrılır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI :

1) Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 16.maddesinin 5. bendi gereği sözlü sınava giren adayları dayanıklılık testi dâhil olmak üzere, bu yönetmelikte atanma için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirmesi,

2) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

3) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

5) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuattan oluşacaktır.

(NOT: sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların yanlarında dayanıklılık testi için eşofman ve spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir.)

Arif TEKE

Zafertepeçalköy Belediye Başkanı

Düşük
 
Yüksek Toplam 10 oy
Diğer Haberler